Welcome SW电子游戏为梦而年轻!

SW电子官网 SW电子游戏王思翰国学宝宝起名网

  • 强大词语,成就强大个人
  • 强大名称,让个人有清晰的发展方向
  • 专注命名定位,命名行业标杆
  • 360全胜命名法,成就强大个人
360全胜命名法
010-56018888

SW电子官网 宝宝起名知识

SW电子官网 猪宝宝生在六月癸水日八字起名喜用分析

猪宝宝生在六月癸水日八字起名喜用分析

2019年为己亥猪年,六月起于芒种:201966日终于小暑:201977日这个时间段生的宝宝就是六月生人,农历庚午月,年月柱的干支是,己亥 庚午,宝宝生在己亥年庚午月癸水 日壬子时,午月癸日,乃是绝地,年支亥水通根帝旺,时逢壬子比劫帮身,癸水以振,失令不弱,子午六冲,火力亦减,庚金正印紧贴生扶,足以任财官,午火得令不旺,四柱八字起名字喜用为木火。宝宝生在己亥年庚午月癸水 癸丑时,癸水生于午月,财旺而身逢绝地,时上癸丑,,比肩帮扶,庚金生助,亥水通根,丑在旺火之月,土自不弱,有金不怕土旺,四柱八字起名字喜用为火土。宝宝生在己亥年庚午月癸水 日甲寅时,午月寅时,火生于寅,旺于午,寅午会局,再有甲木生之,绝处之癸水,虽然通根年支亥水,有庚金生扶,但克泄耗具有,生气,不足,喜有比劫以制火,金以生水,印比同见,方能化绝为生,四柱八字起名字喜用为金水。宝宝生在己亥年庚午月癸水日 乙卯时,癸水生午,时逢乙卯,木生旺火,癸水气泄于木,中和偏弱,四柱八字起名字喜用为金水。宝宝生在己亥年庚午月癸水 日丙辰时。午月癸水月令临绝,时遇丙辰,丙火辰土,皆以午为旺地,虽辰中癸水暗藏,而帮身究难为力。虽然亥水根基可托,亥水独居一偶,庚金正印也坐绝地,癸水偏弱,必须金以生之,然旺火足以销金,还要辅之以比劫,四柱八字起名字喜用为金水。宝宝生在己亥年庚午月癸水日 丁巳时,癸水而逢丁巳时,丁火财临旺地,又生午月,为丁火禄地,因巳为金之长,火纵旺盛,不能弃命从财,必须比劫之水,金印生之,乃是身财两旺之命,四柱八字起名字喜用为金水。宝宝生在己亥年庚午月癸水 日戊午时,癸水生于午月午时,两逢绝气,戊己土透干官杀混杂,癸水全凭年支亥水为根,庚金正印为依,财官旺而身弱,四柱八字起名字喜用为金水。宝宝生在己亥年庚午月癸水日 己未时,月令午火,为丁火己土之禄,癸日而遇己未时,则七杀得禄,癸水休囚,是须重重金水,方成杀印相生,逢杀用印,格局清澄,四柱八字起名字喜用为金水。宝宝生在己亥年庚午月癸水日 庚申时,午月绝地之癸水得遇庚申时元,正印得禄而生身,年支亥水为禄,绝处逢生之造,不忌官杀之土,因有金以缓冲,木则只怕一寅,以寅午会局,火则只畏一丁,以庚被丁镕,身旺喜财官,四柱八字起名字喜用为火土。宝宝生在己亥年庚午月癸水日 辛酉时,辛金得禄于酉,生起午月绝处之癸,但阴金总畏丁午,故应有水调剂,方得抑火存金,而水之由绝而生,从可知已,土虽不忌,而多则埋金,火则宜与水并存,木亦宜少.,四柱八字起名字喜用为火土。宝宝生在己亥年庚午月癸水 壬戌时,午月戌时,午戌会局,癸水休囚,何能任受财官,则壬水之帮扶,固必要矣,但较量轻重,仍觉火旺于水,故喜戌中辛透干头,以为水源,无论辛透与否,木火总是大忌.四柱八字起名字喜用为金水。宝宝生在己亥年庚午月癸水 癸亥时,癸日亥时,是名乘,,时干见癸,相助有情,虽生午月绝地,却无身弱之嫌,故木之生火,与土之克水,皆无所畏,丙丁透干,四柱八字起名字喜用为火土。

  

010-56018888 北京朝阳区东大桥大街8号尚都国际中心二层
电话:86-10-56018888   更多联系方式>>

SW电子游戏SW电子游戏强大案例强大服务关于SW电子游戏SW电子游戏动态实力见证办公环境联系 网站所有图片及资料均为SW电子游戏国学版权所有
欢迎拨打SW电子游戏对咨询电话:
010-56018888

您也可以咨询我们的在线客服