Welcome SW电子游戏为梦而年轻!

SW电子开户 SW电子游戏王思翰国学宝宝起名网

  • 强大词语,成就强大个人
  • 强大名称,让个人有清晰的发展方向
  • 专注命名定位,命名行业标杆
  • 360全胜命名法,成就强大个人
360全胜命名法
010-56018888

SW电子开户 宝宝起名知识

SW电子开户 猪宝宝7月丁火日生人八字起名喜用分析

猪宝宝7丁火日生人八字起名喜用分析

2019年为己亥猪年,7月就是农历六月起于小暑:201977日终于立秋:201988日这个时间段生的宝宝就是农历六月生人,年月柱的干支是,己亥 辛未,宝宝生在己亥年辛未月丁火日庚子时,未月丁火,阴柔气弱,已成强弩之末,月提未中己土透干,食神成格,月干辛金为财,食神生财富贵自来,时逢庚子,状似七杀根伏,实则杀为未制,庚财虽泄于子,有土气又转生,时屈夏末,丁力即弱,固不可无甲以引助,或劫比以帮之。四柱八字起名字喜用为木火。宝宝生在己亥年辛未月丁火日辛丑时,丁生未月,木库有余气,干透己土制逢丑未土金两旺,丁日坐下未丑,食重等作伤官,月火衰土旺,丁火独患其泄,时干辛金,得库于丑,财星不弱,惟不能为我所用,自喜甲印生之,丁火无甲,则无所附丽,四柱八字起名字喜用为木火。宝宝生在己亥年辛未月丁火日壬寅时,丁火临于未提,火之余气,,时支一寅,劫印禄生之地,日元因之转旺,时干壬水,官星本淸,乃以坐下寅木病地,徒然见木而泄,又见己土食神碍之官的贵气,必须用木制土卫官,官印相生始美。四柱八字起名字喜用为木火。宝宝生在己亥年辛未月丁火日癸卯时,亥卯未会木,食化为印,去忌存喜,日元赖印为旺,时干一癸水七杀,通根年支亥水,有攻身之忧,逢杀用印,都是丁火身弱之故,四柱八字起名字喜用为木火。宝宝生在己亥年辛未月丁火日甲辰时丁未甲辰,印比得余气,而己未辰皆土,泄丁而丁怯,喜其时干透甲,旺土得制,弱火得生,有病有药,不偏不倚,四柱八字起名字喜用为木火。宝宝生在己亥年辛未月丁火日乙巳时,时干乙木印绶,泄之于巳,而巳火劫财,又泄之于未,身印似旺非旺,且不问其身旺伤旺,仅以火炎土燥论之,柱中须有壬癸之水润泽,此亦调候之神,论命当先顾及,四柱八字起名字喜用为金水。宝宝生在己亥年辛未月丁火日丙午时,丁火日元,时逢午,归禄成格,时干丙火,又来生身,而月提未土,余时午六合,满盘炎上,惜在夏末,见水须防火激,见金须防金镕,欲使其体用不碍,惟喜有土以泄之。四柱八字起名字喜用为土金。宝宝生在己亥年辛未月丁火日丁未时,天干丁,地支未,日元之气势不衰,惟月时坐下未土,年干透己土食神成格,有晦火之光辉,又以土燥为病,甲木岂可无之,丁以甲木来引,见之乃是上格。四柱八字起名字喜用为木火。

宝宝生在己亥年辛未月丁火日戊申时,丁火日元,提未伏藏乙丁,衰火赖此库中印比以生,但月未时戊,年上己土,食神伤官混杂,之气究旺,时支申金,藉土生而也强,仍以身弱财旺,实难负荷,自喜甲丙同来助身,四柱八字起名字喜用为木火。宝宝生在己亥年辛未月丁火日己酉时,丁日未提,生力弱而泄力强,盖土正当令,丁火怯矣,年时干己土,坐下时支酉金,食神旺而生财,柱中一点比印之根,自难任此食财,喜木火帮身。四柱八字起名字喜用为木火。宝宝生在己亥年辛未月丁火日庚戌时,时戌为丁火之库,提未为丁火之余气,丁有衰而不穷之象,季夏土正乘权,戌未相刑,其土愈实,时干庚金,月干辛金,财星混杂,因土旺而金亦加强,身财并美,重点在强身,四柱八字起名字喜用为木火。宝宝生在己亥年辛未月丁火日辛亥时,日元丁火,以月未时亥之会木,弱而不弱,亥中官印双淸,兼有时干辛财之生,可谓气协情和,如用官,以透干为真,戊己之神不可见,见则弃官而用财。逢官用印,四柱八字起名字喜用为木火。

  

010-56018888 北京朝阳区东大桥大街8号尚都国际中心二层
电话:86-10-56018888   更多联系方式>>

SW电子游戏SW电子游戏强大案例强大服务关于SW电子游戏SW电子游戏动态实力见证办公环境联系 网站所有图片及资料均为SW电子游戏国学版权所有
欢迎拨打SW电子游戏对咨询电话:
010-56018888

您也可以咨询我们的在线客服