Welcome SW电子游戏为梦而年轻!

SW电子游艺 SW电子游戏王思翰国学宝宝起名网

  • 强大词语,成就强大个人
  • 强大名称,让个人有清晰的发展方向
  • 专注命名定位,命名行业标杆
  • 360全胜命名法,成就强大个人
360全胜命名法
010-56018888

SW电子游艺 宝宝起名知识

SW电子游艺 猪宝宝8月乙木日生人八字起名喜用分析

猪宝宝8木日生人八字起名喜用分析

 

2019年为己亥猪年,农历七月起于小暑:201988日终于立秋:201998日这个时间段生的宝宝就是农历七月生人,年月柱的干支是,己亥 壬申,宝宝生在己亥年壬申月乙木日丙子时,乙诞申提,火退而金正秉令,正官司权,乙木胎养休囚,夏乙忌火,防其木焚,秋乙忌金,防其根损,同是一乙,喜忌则随时令而变迁也,地支申子会水,印星壬水透干坐生而旺,官化为印,日元有印相生,乃是弱而不弱,命局水偏旺,未能助木之暖,气势未纯,应有寅卯巳午等字以充实之,四柱八字起名字喜用为木火。宝宝生在己亥年壬申月乙木日丁丑时,申丑中庚辛两见,壬水透干,水多木漂,乙木无气,丑土虽可培木,究嫌力微,时干一丁,气又泄之于土,所忌再来庚辛,摧残木之精神,总以木火为切要之神,四柱八字起名字喜用为木火,宝宝生在己亥年壬申月乙木日戊寅时,寅申之冲,旺存衰拔,壬水相生衰而有气,戊己土透干财星亦失其真,际此情形,喜有比劫相助,强身为先,更有火以暖之,气势遂归中和,四柱八字起名字喜用为木火。宝宝生在己亥年壬申月乙木日己卯时,乙木生于七月绝地,时支卯木,归禄成格,喜其乙庚暗合,官星清纯为美,时干己财,临于卯禄之上,土财自难受载,财弱喜有火以助之,格取食神生财,四柱八字起名字喜用为火土。宝宝生在己亥年壬申月乙木日庚辰时,乙木余气于辰,庚金通根于申,时支辰土又来生申,书云;乙木忌埋根之铁,盖所以防秋乙之损伤也,幸有壬水壬水,足以化此顽金,官清印护本不宜制,但于秋乙逢金之情势下,用火调侯,用木生火,四柱八字起名字喜用为木火。宝宝生在己亥年壬申月乙木日辛巳时,申中庚金得禄,巳中庚金逢生,加之时又透辛杀,以迭迭当旺之金,制裁此枝叶凋败之死木,正如摧枯拉朽,还赖巳火制杀之逞,不过日元究嫌微弱,印水生,母健不如自旺,总须有禄比相助为美四柱八字起名字喜用为木火。宝宝生在己亥年壬申月乙木日壬午时,乙日申提木之气势极弱,壬水通于申亥,望之似可生木,不知秋乙气弱,水旺木浮,所谓水能生木,水旺亦能病木,此所以滴天髓有木不受水之说,惟其母旺子虚,故独喜土以制之,火以暖之,木以成之,三者配合适宜,格局自臻上乘,四柱八字起名字喜用为火土。宝宝生在己亥年壬申月乙木日 癸未时,未时中藏乙木,时干一癸,土润木生,月提申金官星,又为壬印所化,金泄于水,水来生身,日元赖印以固,时支未藏食财,身旺适为我用,喜再有火土,益见暄炽,四柱八字起名字喜用为火土。宝宝生在己亥年壬申月乙木日

甲申时,乙木坐下两申,明为绝地,实则壬水印之长生,印透不怕杀重,一甲值时,究以坐下申金,助身之力极微,四柱八字起名字喜用为木火。宝宝生在己亥年壬申月乙木日乙酉时,天干两乙,地支申酉,埋根之铁,易损休囚之木,妙在月干壬水,杀旺有印得化,但申酉究属当令之金,水生不如自旺,四柱八字起名字喜用为木火。宝宝生在己亥年壬申月乙木日丙戌时,丙火得库于戌,火土两旺,日元乙木之气,藉以温暖而舒适,惟柱中旺气微弱,似难任此伤财,故喜支有寅卯亥未等字,先固其本,否则徒多克泄不利,四柱八字起名字喜用为木水。 宝宝生在己亥年壬申月乙木日丁亥时,乙木长生于亥,身主弱而不弱,申亥两见壬水,印旺自可生木,不知时值秋令吗,木气渐凋,水旺有寒木之嫌,妙得一丁透于时干,略以驱水之寒,暖木之身,大忌金来生水,土财为去病之神,四柱八字起名字喜用为火土。 

010-56018888 北京朝阳区东大桥大街8号尚都国际中心二层
电话:86-10-56018888   更多联系方式>>

SW电子游戏SW电子游戏强大案例强大服务关于SW电子游戏SW电子游戏动态实力见证办公环境联系 网站所有图片及资料均为SW电子游戏国学版权所有
欢迎拨打SW电子游戏对咨询电话:
010-56018888

您也可以咨询我们的在线客服